$left
$middle

Pp 6056 Västra Flensburg (Medeon)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för västra Flensburg (Medeon).

Syftet med planprogrammet är att det ska:

  • visa Malmö stads vision för hur området ska utvecklas.
  • förtydliga vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar som finns för att bygga i området.
  • beskriva hur området ska utformas, med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö och med särskilt fokus på hälsa.

Handlingar