$left
$middle

Pp 6056 Västra Flensburg (Medeon)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-25 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja arbetet för Planprogram för västra Flensburg (Medeon).

Syftet med planprogrammet är att det ska:

  • visa Malmö stads vision för hur området ska utvecklas.
  • förtydliga vilka förutsättningar, möjligheter och utmaningar som finns för att bygga i området.
  • beskriva hur området ska utformas, med utgångspunkt i Arkitekturstaden Malmö och med särskilt fokus på hälsa.

Vad händer nu?

Den 29 och 30 juni kommer det anordnas gåturer för boende och besökare i området. Gåturerna leds av tjänstepersoner på Stadsbyggnadskontoret som kommer berätta om de fortsatta planerna för området. Är du intresserad av att delta – anmäl dig här. Antalet platser är begränsat till 15 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Får du förhinder – meddela oss i god tid.

Har du några frågor? Kontakta oss på stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller tel: 040-34 10 00.

Anmälningslänk 29 juni kl 18-19.

Anmälningslänk 30 juni kl 18-19.

Handlingar

sv