$left
$middle

Pp 6036, Spårväg etapp 1

Förstudie och planprogram för Spårväg i Malmö etapp 1

I Malmö behöver det göras kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken. Befolkningsökningen kräver lösningar som är hållbara på lång sikt och som ger både ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. En attraktiv och effektiv kollektivtrafik är ett verktyg för detta. Därför har en satsning på spårväg utretts i en kombinerad förstudie och planprogram.


Läs mer


Du kan läsa mer om spårvägsprojektet i sin helhet på projektets sida www.malmo.se/sparvagn.

sv