$left
$middle

Pp 6009, Stensåkers gård

Stenåkers gård, del av Oxie 54:6, i Oxie

Planprogram, Pp 6009, syftar till att utreda förutsättningarna för bebyggelse i förlängningen av Stensåkervägen. Avsikten är att med planprogrammet studera den samlade strukturen av gator, grönområden och lämplig exploatering.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart utbyggnadsförslag genom att samråda om planprogrammet, enligt PBL 5 kap 20 §. Med planprogrammet som stöd skall sedan detaljplaner utarbetas.

Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området mm.

 
_________________________________

Läs mer här:

Planprogram Pdf, 44 MB. (OBS! Pdf på 43 MB).

Remissynpunkterna på planprogrammet är sammanställda i en samrådsredogörelse som du kan ta del av här:

Samrådsredogörelse planprogram Pdf, 184.8 kB.

Planhandläggaren svarar gärna på frågor kring planförslaget antingen per telefon 040-34 23 17, via mail anna.i.holmqvist@malmo.se eller vid besök på stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, August Palms plats 1. Ring gärna innan besök så du vet att handläggaren finns tillgänglig.

 

 

sv