Pp 4792, Norra hamnen

Flygbild, Norra hamnen

Bild från "Vision 2020", Copenhagen Malmö Port.

Syftet med programmet är att beskriva förutsättningar och mål som underlag vid utarbetandet av detaljplaner, som huvudsakligen möjliggör ett logistikcentrum med transportintensiva verksamheter där omlastning kan ske mellan olika trafikslag, såsom väg-, järnvägs- och sjötrafik. Här kan skapas ett nytt färjeläge, en kombiterminal, rangerbangård, containerhamn och ett större område för terminalbyggnader, lager, montagehallar m.m. En del av området ska avsättas till fågelskyddsområde.
Området omfattar ca 200 ha (2 km²).

Norra hamnen, planprogram (pdf, 15.9 MB)
Trafikfrågor (pdf, 9.7 MB)

Senast ändrad: