$left
$middle

Pp 6021, Elinelunds gård

Område öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn — Elinelunds gård i Limhamn i Malmö
 
Planprogram, Pp6021, syftar till att utreda förutsättningar
för bostäder och verksamheter inom området öster och söder om Kalkbrottet i Limhamn. Planprogrammet visar två exploateringsalternativ, ett glesare (Alternativ 1) som rymmer omkring 1 100 bostäder och 12 000 kvm verksamheter och ett tätare (Alternativ 2) som rymmer cirka 1 940 bostäder och 13 500 kvm verksamheter.

 
____________________________________________
 
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planprogram till detaljplan som har varit utskickat för samråd med berörda myndigheter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

 
Resultatet av samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som har redovisades för stadsbyggnadsnämnden vid dess sammanträde 2009-12-03

 
Stadsbyggnadsnämndens beslut kan du läsa i protokollsutdraget nedan. 

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Pp 6021 Planprogram
  • Pp 6021 Samrådsbrev
  • Pp 6021 Protokollsuttdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv