$left
$middle

Allmänna ritningskrav

Det finns allmänna krav som vi ställer på ritningarna du bifogar till din lovansökan, exempelvis gällande mått, färger och beteckningar. Oavsett om du gör dina ritningar på papper eller digitalt krävs fackmässigt utförda ritningar.

Ritningens kvalitet

Ritningen ska

  • vara skalenlig och tydlig
  • vara svartvit med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner
  • tydligt visa vad ansökan avser och vad som är befintligt.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud.

Ritningens innehåll

Ritningen ska innehålla

  • fastighetsbeteckning
  • huvudmått
  • mått till tomtgräns
  • norrpil
  • skalstock
  • uppgift om vem som är ansvarig för ritningen.

Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra.

Ritningens format

Alla ritningar och övriga handlingar ska levereras som separata PDF-filer med en upplösning på ≥ 400 dpi i skalenlig originalstorlek. Namnge filerna så att filnamnet beskriver typen av ritning (till exempel 02_Fasader).

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv