$left
$middle

Vanliga ritningar och underlag

Till din lovansökan och tekniska anmälan ska du bifoga vissa underlag och ritningar. Nedan förklarar vi vad de vanligen förekommande underlagen och ritningarna ska visa.