$left
$middle

Vanliga ritningar och underlag

Till din lovansökan och tekniska anmälan ska du bifoga vissa underlag och ritningar. Nedan förklarar vi vad de vanligen förekommande underlagen och ritningarna ska visa.

Kontakta oss

sv