$left
$middle

Kungörelser för bygglov

Om en åtgärd avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan ska de som berörs få möjlighet att yttra sig.

Om en åtgärd berör många, eller där det är svårt att nå alla som berörs, publiceras de aktuella åtgärderna i Sydsvenska dagbladet och Skånska dagbladet. En sådan publicering kallas för en kungörelse.

Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen senast två veckor från kungörelsedagen (tiden kan variera med anledning av helgdagar). Datumet för eventuella synpunkter finns angivet i kungörelsen.

Kontakta oss

sv