$left
$middle

Roller - sökande, byggherre och kontrollansvarig

När du ansöker om lov eller gör en teknisk anmälan måste du ange byggherrens namn och, för en del byggåtgärder uppge vem som är kontrollansvarig för åtgärden.

Byggherre och sökande

Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Detta är alltså den som söker själva lovet. Vill du bygga om ditt hus är det du som är byggherre, även om du kanske tar hjälp av ett byggföretag för att göra det.

Byggherren har det yttersta ansvaret för att det som byggs uppfyller de normer och bestämmelser som gäller.

Kontrollansvarig

Som en garanti för att byggherren har tillgång till tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla de krav som gäller, ska byggherren vid behov utse en kontrollansvarig i sin bygglovsansökan.

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på hur stor byggnaden/ändringen är och hur komplicerad åtgärden är.

Den kontrollansvarige ska vara certifierad för uppgiften.

En kontrollansvarig ska anmälas in

Kontrollansvarige ska anmälas till stadsbyggnadskontoret i samband med att du ansöker om lov eller gör en teknisk anmälan.

Kontakta oss

sv