$left
$middle

Hemkompostering av matavfall

Hus- och villaägare som själv vill ta hand om sitt matavfall i kompost måste anmäla detta till Malmö stads miljöförvaltning.

Det är miljöförvaltningen som har hand om handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden som gäller hemkompostering av matavfall.

Komposten ska ha rätt behållare

Tänk på att din kompostering måste ske i en skadedjurssäker behållare. Det ska inte heller finnas någon risk för olägenheter eller näringsläckage.

sv