$left
$middle

Hemkompostering av matavfall

Hus- och villaägare som själv vill ta hand om sitt matavfall i kompost måste anmäla detta till Malmö stads miljöförvaltning.

Det är miljöförvaltningen som har hand om handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden som gäller hemkompostering av matavfall.

Komposten ska ha rätt behållare

Tänk på att din kompostering måste göras i en skadedjurssäker behållare. Det ska inte heller finnas någon risk för olägenheter eller näringsläckage.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv