$left
$middle

Bredband till ditt boende

Malmö stad förvaltar och bygger ut fibernät för framtidens infrastruktur. Vi erbjuder villor, bostadsrättsföreningar, flerbostadsfastigheter, samfälligheter med flera en oberoende och framtidssäkrad kommunikationsmöjlighet.

Stadsnätet är inte knutet till en enskild tjänsteleverantör.

Villaägare

Om du som villaägare är intresserad av att ansluta din fastighet till Malmö stads fibernät kan du starta en fiberförening tillsammans med de andra boende i ditt område. När föreningen har uppnått en intresserad av 50 procent av hushållen i området så kan ni kontakta oss på fibertillvilla@malmo.se så hjälper vi er vidare i processen. Vi kan leverera fiberanslutningen och nätet i ert område medan ni själva i föreningen får upphandla er tjänsteleverantör/operatör.

Boende i flerfamiljshus

Om du bor i ett flerfamiljshus såsom hyreslägenhet eller bostadsrätt och idag inte har fiberanslutning så kan du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening och höra om det finns en tjänsteleverantör ansluten till fastigheten. Finns detta inte be dem att kontakta en operatör för att ansluta fastigheten till fiber. Då kommer operatören kontakta oss eller annan fiberleverantör för att be om leverans av fiber till fastigheten.

sv