$left
$middle

Sotningsdistrikt

Varje fastighet i kommunen tillhör ett sotningsdistrikt. I varje distrikt finns en entreprenör som utför sotning och brandskyddskontroll.

Hos entreprenören finns ett register med uppgifter om vilka sotningsanläggningar som finns i fastigheten och när de senast har sotats och brandskyddskontrollerats.

Sedan den 1 oktober 2021 är Malmö stad indelat i tre sotningsdistrikt. En och samma entreprenör utför både sotning och brandskyddskontroll i sitt tilldelade distrikt.

Karta över sotningsdistrikt

På kartan kan du se vilket distrikt du tillhör och vilka entreprenörer som utför sotningstjänster hos dig. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om brandskyddskontroll och sotning.

sv