$left
$middle

Historiska kartor

I samlingen finns stadskartor, gatunamnsförslag, utgångna stadsplaner, äldre tomtmätningar och mycket annat.

En del av samlingen är kopior av Lantmäteriets kartor över de delar av Malmö som inte tillhörde staden från början men som är inkorporerade senare, bland annat Husie, Bunkeflo och Oxie. Bland dessa kartor finns till exempel skifteskartor.

De historiska kartorna över hela Malmö kan ses på bildskärm och finns i ett speciellt register, originalkartor framtages endast i undantagsfall och detta efter särskild prövning.

Kontakta oss

Stadsbyggnadskontorets arkiv

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–17.00.
Postadress:
Stadsbyggnadskontorets arkiv Stadsbyggnadskontorets arkiv, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
August palms plats 1
Besökstider:
Måndag klockan 09.30–11.30, tisdag klockan 09.30–11.30, torsdag klockan 09.30–11.30
sv