Avfall och återvinning

Detta gäller

  • Kommunen ansvarar via VA Syd bara för transport och behandling av ditt hushållsavfall.
  • Företag och verksamheter måste ha ett avtal med VA Syd om upphämtning av hushållsavfall.
  • För övrigt avfall (även farligt avfall) ansvarar fastighetsägare, företag och hushåll etcetera.

Anmäl om du inte har något hushållsavfall

Har du inte något hushållsavfall alls i din fastighet ska du informera miljöförvaltningen om det. Skicka ett e-postmeddelande till miljöförvaltningen: miljo@malmo.se.

Källsortering och återvinning

Hämtning av hushållsavfall

I Malmö ansvarar VA Syd för hämtning av hushållssopor, uppehåll/ändring av abonnemang, hämtning av sopor, grovsopor, matavfall, boendenära källsortering och avfallsrådgivning.

Förpackningar av papper, plats, glas och tidningar

Hushåll har skyldighet att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall
och batterier och lämna detta avfall till de insamlingssystem som
finns.

Farlig avfall, grovavfall, elavfall

SYSAV ansvarar för de bemannade återvinningscentralerna på Sjölunda och Bunkeflo i Malmö. Där kan du lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall.

Nedskräpning på stan

Malmö stads fastighets- och gatukontor ansvarar för att hålla de offentliga platserna i ordning, det vill säga gator, parker och torg.