Kolonier och odling

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.

Det finns över 6 000 kolonilotter i Malmö, 5 000 av dessa ägs av Malmö stad. Malmö stad upplåter sammanlagt 175 hektar mark till kolonitomter och odlingslotter.

Innehåll