$left
$middle

Kolonier och odling

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.

Regler för vindskydd på odlingslotter

På en del av våra områden med odlingslotter finns vindskydd av olika höjd och utseende. Nu vill vi uppmärksamma vilka regler som gäller för vindskydden.

sv