$left
$middle

Kolonier och odling

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.