$left
$middle

Kolonier och odling

Koloniverksamheten i Malmö har hundraåriga anor och är en källa till glädje och rekreation för tusentals Malmöbor i alla åldrar.

Alla Malmös odlingslotter är besiktigade i sommar

Under sommaren har vi haft möjligheten att besiktiga samtliga odlingslotter, cirka 1800. Därefter är det en del av er odlare som fått hem ett besiktningsprotokoll med post. I brevet fanns det felaktiga information om att vi kommer att åtgärda anmärkningarna på odlarens bekostnad om inte det har åtgärdats i tid.

Nya avtal för odlingslotter

Vi har tidigare skickat ut ett meddelande om nya avtal för odlingslotterna. Här kommer ett förtydligande och samtidigt kan vi meddela att avtalsbytet blir lite fördröjt.

sv