$left
$middle

Kolonier

Koloniområden anlades tidigt i Malmös utkanter. Allt eftersom staden växt har dessa områden kommit att ligga allt mer centralt. Dessa områden har bevarats och utgör idag gröna oaser med trevliga sommarboende för många Malmöbor.

Alla Malmös odlingslotter är besiktigade i sommar

Under sommaren har vi haft möjligheten att besiktiga samtliga odlingslotter, cirka 1800. Därefter är det en del av er odlare som fått hem ett besiktningsprotokoll med post. I brevet fanns det felaktiga information om att vi kommer att åtgärda anmärkningarna på odlarens bekostnad om inte det har åtgärdats i tid.

Nya avtal för odlingslotter

Vi har tidigare skickat ut ett meddelande om nya avtal för odlingslotterna. Här kommer ett förtydligande och samtidigt kan vi meddela att avtalsbytet blir lite fördröjt.

sv