$left
$middle

Kolonier

Koloniområden anlades tidigt i Malmös utkanter. Allt eftersom staden växt har dessa områden kommit att ligga allt mer centralt. Dessa områden har bevarats och utgör idag gröna oaser med trevliga sommarboende för många Malmöbor.

Regler för vindskydd på odlingslotter

På en del av våra områden med odlingslotter finns vindskydd av olika höjd och utseende. Nu vill vi uppmärksamma vilka regler som gäller för vindskydden.

sv