$left
$middle

Västkusten stugområde

Västkustens stugområde startade 1952. Området ägdes då av Skånska Cementaktiebolaget och endast anställda i bolaget fick då ha en kolonilott. Först senare år har utomstående fått skaffa kolonilott.

Västkusten stugområde

Foto: Tomaz Lundstedt

Områdets areal uppgår till 30 520 kvm och har 85 kolonilotter.

Kontakt till föreningen

  • Hemsida
  • Föreningens adress: Fackelrosvägen 8, 216 30 Malmö
sv