$left
$middle

Kölnan fritidsby

Kölnan fritidsby anlades 1963 och omfattar 282 tomter/stugor. Kölnan ligger i östkanten av Malmö och gränsar mot Svedala kommun.

Kölnan fritidsby

Foto: Tomaz Lundstedt

Kontakt till föreningen