$left
$middle

Kölnan fritidsby

Kölnan fritidsby anlades 1963 och omfattar 282 tomter. Kölnan ligger i östkanten av Malmö och gränsar mot Svedala kommun.

En vit kolonistuga med blåa gavlar på Kölnan fritidsby.

Foto: Tomaz Lundstedt

Områdeskarta

Kartan visar Kölnan fritidsbys olika områden och kolonilotter.

Detaljplan för Kölnan fritidsby

Detaljplan för Kölnan fritidsby från 2008.

Kontakt till föreningen

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv