$left
$middle

Almåsa fritidsby

Almåsa fritidsby bildades 1968 och är Sveriges största koloniområde med över 600 tomter/stugor. Fritidsbyn ligger i östkanten av Malmö och gränsar med Svedala kommun.

Almåsa fritidsby

Foto: Tomaz Lundstedt

Kontakt till föreningen

Kontakta oss

sv