$left
$middle

Regler för kolonier

Om du är intresserad av att hyra en kolonilott ska du ta kontakt med någon av stadens koloniföreningar. När du hyr en kolonilott är det också viktigt att du följer de bygg- och skötselregler som finns för ditt koloniområde.

Malmö stad hyr inte ut kolonistugor. Kommunen arrenderar ut marken till olika koloniföreningar som i sin tur arrenderar ut mark till medlemmar i föreningarna.

Olika typer av koloniområden

Det finns två olika typer av koloniområden i Malmö.

Trädgårdskoloni

Trädgårdskolonier är områden med tomter från strax under 200 till 300 kvadratmeter. På dessa tomter är det tillåtet att ha en stuga.

Djurkoloni

En djurkoloni är en trädgårdskoloni där viss djurhållning är tillåten. Själva kolonihuset kan man bo i sommartid. Det är ofta tillbyggt med en särskild del, där djuren bor.

Köpa kolonistuga

Kolonistugan måste du köpa av en säljare, det är endast marken som arrenderas. Vid köp av en kolonistuga skriver du ett kontrakt med en koloniförening och blir medlem i denna förening. Som medlem är du skyldig att följa föreningens stadgar och kommunens bestämmelser. Tänk på att det inte är tillåtet att använda kolonistugorna som permanentboende.

Kontakta respektive koloniförening för mer information.

Bygga kolonistuga

Allmänna skötselregler

Det är ditt ansvar som stugägare att sköta din stuga och kolonilotten så att den hålls i gott skick året runt. Du ska också sköta halva gångstigen utanför din kolonilott.

Föreningarna sköter plantering och gräsklippning inom koloniområdena och kommunen sköter områdena utanför.

Träd på kolonilotten

Du får lov att fälla träd på din kolonilott men du har själv ansvaret för att forsla bort trädet.  Träd på de allmänna ytorna ansvarar fastighets- och gatukontoret för.

Häckar på kolonilotten

Häckars storlek regleras i områdets detaljplan/områdesbestämmelser, alternativt i föreningens egna stadgar eller bestämmelser.

Vattenförsörjning

Du har tillgång till vatten på din kolonilott. Vattnet sätts på under april månad och stängs av i oktober månad. Specifika datum regleras mellan de olika områdena och kommunen.

Det är inte tillåtet att borra efter vatten på kolonilotten eller inom koloniområdet. Endast vattenposter framdragna av kommunen får användas för vattenförsörjning.

Kontakta din koloniföreningen om du har problem med en vattensjuk tomt.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv