$left
$middle

Odlingslotter

Ett odlingslottsområde är ett område utan stugor där du arrenderar en liten bit mark och kan odla frukt, bär, blommor och grönsaker samt har möjlighet att hålla kompost.

I Malmö finns det cirka 1 800 odlingslotter fördelade på 25 områden. Lotternas storlek varierar från 20 till 200 kvm och priserna på dessa varierar beroende på område och storlek.

Regler för vindskydd på odlingslotter

På en del av våra områden med odlingslotter finns vindskydd av olika höjd och utseende. Nu vill vi uppmärksamma vilka regler som gäller för vindskydden.

sv