$left
$middle

Sege Parks odlingsområde

Odling i gröna och lummiga Sege Park finns för dig som vill odla i mindre omfattning.

Odlingslådor i Sege Park

Foto: Pierre Ekman

På Sege Parks odlingsområde finns det möjlighet att odla varierat i både odlingsbäddarna och klassiska odlingslotter. Här finns totalt 31 lotter. Odlingslotterna är i varierande storlek från 27–43 kvadratmeter stora. Här tillåts du enbart ha en förvaringslåda.

På området finns en gemensam inhägnad samt sittplatser med grill.

Odlingsbäddar

Odlingsbäddarna är cirka 10 kvadratmeter stora, 50 centimeter höga och försedda med träkanter. I anslutning till odlingsbädden finns en inbyggd förvaringslåda där du kan förvara dina verktyg. Bäddarna hyrs inklusive jord.

Kontakta oss

sv