$left
$middle

Vintrie odlingsområde

Vintrie odlingslottsområde anlades år 2012. Här finns 39 aktiva odlingslotter av varierande storlek, från 50 till 100 kvm.

Flygbild som visar Vintrie odlingslotter från luften.

Odlingsområdet är inhägnat med stängsel. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten.

Alla koloniser har tillgång till:

  • Vatten
  • Container
  • Toalett

Eftersom det finns en strävan att minska byggnation på odlingslotter inom villaområden får inga vindskydd uppföras.

Karta över Vintrie odlingsområde

Kartan visar alla odlingslotter numrerade samt parkeringsplats.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv