$left
$middle

Rosengårdsfältets odlingsområde

Rosengårdsfältet är ett av Malmös största odlingsområden med totalt 155 odlingslotter. Området ligger i Rosengård, med infart från Ramels väg.

Flybild som visar Rosengårdsfältets odlingsområde från luften.

Rosengårdsfältet beskrivs av kolonisterna som ett område med unik gemenskap. Odlingslotterna har en stor betydelse utifrån ett hälsoperspektiv, men även ur ett samhällsintegrerande perspektiv. De flesta lotter har en storlek på ca 100 kvm.

Inom odlingsområdet finns tillgång till vatten, toalett och container. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande gator. Det är tillåtet att grilla på avsedd plats inom området.

Karta över Rosengårdsfältets odlingsområde

Kartan visar alla odlingslotter numrerade, containers och toalett på området.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv