$left
$middle

Almviks odlingsområde

På Almvik finns 119 odlingslotter, de flesta av lotterna har en storlek på cirka 100 kvm. Området anlades under 1970-talet och ligger söder om bostadsområdet Almvik, bakom Lindängens idrottsplats, vid Almviksparken.

Almvik odlingsområde

Almvik har en stark odlargemenskap. Kolonisterna själva beskriver området och odlingslotterna som en viktig funktion i deras liv, lägger många timmar på lotten och tycker att grannarna är trevliga och hjälpsamma.

Speciellt för området är att man här får ha en större drivbänk än på övriga odlingsområden (cirka hela lottens längd). Det är också tillåtet att grilla på odlingslotterna.

Almviks odlingslottsområde har 106 odlingslotter, de flesta av lotterna har en storlek på ca 100 kvm.

På området finns det tillgång till toalett, vatten och container. Parkeringsplats finns cirka 200 meter från själva odlingsområdet.

Kontakta oss

sv