$left
$middle

Fosies odlingsområde

Fosie odlingsområde ligger vid Fosie kyrka, med infart från Eriksfältsgatan. Här finns 70 odlingslotter, de flesta med en storlek på cirka 100 kvm.

Fosie odlingsområde

Kolonister på Fosie odlingsområde har uttryckt glädje över sina odlingslotter, att få möjlighet att vistas ute friska luften och samtidigt kunna odla sin egen mat. De flesta lotter har en storlek på cirka 100 kvm. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten.

Inom odlingsområdet finns tillgång till toalett, utomhusvatten och container. Parkeringsplats finns intill odlingsområdet.

sv