$left
$middle

Hyllierankans odlingsområde

Hyllierankans odlingsområde ligger i Hyllie, med infart från Badhusgatan. Området är anlagt i två etapper – den första stod klar inför sommaren 2014 och etapp två färdigställdes våren 2015.

Hyllierankas odlingsområde

På Hyllierankan erbjuds odlingslotter med många olika former och storlekar. Lotterna varierar i storlek från cirka 20-175 kvm. Odlingslotterna är inom sina respektive ”delområden” avskiljda med kastanjestaket. Inom odlingsområdet finns totalt 145 odlingslotter.

På odlingslotterna är det inte tillåtet med någon form av byggnation. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten. I området finns tillgång till bajamaja, vatten och underjordiska sopanläggningar, men det går även bra att som kolonist parkera vid badhuset mot en avgift.

Kontakta oss

sv