$left
$middle

Västra Hamnens odlingslådor

I Västra Hamnen finns ett kringflyttande odlingsområde placerat på mark som ännu inte bebyggts. Här finns 13 lotter.

Västra hamnens odlingslådor

Egen odlingslåda inom området erbjuds primärt boende i Västra Hamnen. Odlingslådor i olika storlekar kan hyras, inklusive jord.

Odlingskonceptet gör utbudet av odlingslotter inom Malmö stad större, samtidigt som obebyggda tomter får en tillfällig verksamhet som skapar engagemang och ökar gemenskapen i området.

Storlekar för odlingslådor i Västra Hamnen:

  • 1 kvm
  • 1,6 kvm
  • 2,7 kvm
  • 4,05 kvm
sv