$left
$middle

Lindeborgs odlingsområde

Lindeborgs odlingsområde ligger i Hyllie, med infart från Lindeborgsgatan. Här finns 96 odlingslotter, vardera på cirka 100 kvm.

Flygbild över Lindeborgs odlingsområde. Bakom alla odlingslotter går en stor motorväg och man kan se flera höghus.

Odlingsområdet beskrivs av kolonisterna som ett tryggt område med god stämning, där de flesta känner varandra väl. Lindeborg anses välskött och många av kolonisterna har uttryckt stor glädje och stolthet över sitt odlingsområde. De flesta lotter har en storlek på cirka 100 kvm. Det är tillåtet att grilla på odlingslotten.

Inom odlingsområdet finns tillgång till vatten, utomhustoalett och container. Parkeringsplats finns intill odlingsområdet.

Karta över Lindeborgs odlingsområde

Kartan visar alla odlingslotter numrerade samt utmarkerat var toalett och container finns på området.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv