$left
$middle

Svansjöns odlingsområde

Odlingsområdet ligger på Bellevuegården, i ett bostadsområde, med infart från Svansjögatan/Vombsjögatan. Här finns 44 odlingslotter.

Flygbild som visar Svansjöns odlingsområde från luften. Bredvid odlingsområdet är det ett lägenhetshus och ett villaområde.

Odlingsområdet upplevs av kolonisterna som fint och väl omhändertaget. Majoriteten är nöjda med området och här finns en stor gemenskap. Området har en gemensam grillplats som alla kolonister kan utnyttja. Storleken på lotterna varierar, från cirka 50 till 110 kvm.

På Svansjön är det inte tillåtet med någon form av byggnation, som exempelvis vindskydd och staket. Endast en redskapslåda är tillåten. Inom området finns tillgång till vatten och utomhustoalett samt binge för trädgårdsavfall. Parkeringsmöjligheter finns på närliggande gator.

Karta över Svansjöns odlingsområde

Kartan visar alla odlingslotter numrerade.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv