Serviceförvaltningen underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. De ansvarar också för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter.