$left
$middle

Serviceförvaltningen ansvarar för de serviceverksamheter som drivs i kommunal regi. Förvaltningen är uppdelad i fem verksamhetsavdelningar och har cirka 1 800 anställda som är fördelade på ett hundratal yrkeskategorier.

sv