$left
$middle

Kommunteknik

Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och sköter bland annat drift, underhåll och skötsel av gator, parker och fastigheter. Avdelningen är uppdelad i fem enheter.

Fastighet

I våra uppdrag arbetar vi förebyggande och proaktivt med drift och service av fastigheter så att verksamheterna kan fokusera på sina uppdrag. En fastighet eller anläggning har många installationer som måste fungera dygnet runt, året om. De olika tekniska systemen ska både samverka optimalt och vara så energieffektiva som möjligt.

Vår målsättning är att tillgodose behovet av fungerande helhetslösningar inom Malmö stad. Som beställare till oss kan du fokusera på det som är grundläggande för din verksamhet, medan vi tar övergripande ansvaret för att underhålla din fastighet och/eller dina system. Vår servicepersonal erbjuder kundnära relationer och bred kunskap.

Markskötsel

Vi utför drift och underhåll av grönytor, manuell och maskinell renhållning av gator och torg samt plantering och utsättning av stadens blomsterprogram där vi driver upp en del av växterna i våra egna växthus. Vi bemannar också stadens fem badplatser med badvärdar och havslivräddare. Våra partners i staden är framförallt fastighet- och gatukontoret och stadsfastigheter.

Våra tjänster innefattar bland annat gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, sopning av miljöparkeringar och tömning av papperskorgar. Vi stöttar upp vid publika evenemang som exempelvis Malmöfestivalen, Urban Beach och Sommarscen Malmö. Vi arbetsleder också ett antal arbetsmarknadsinsatser i samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Markanläggning

Vi utför arbete som beställs av fastighets- och gatukontoret, stadsfastigheter och andra förvaltningar inom Malmö stad. Det är en varierande verksamhet med fokus på allt som rör våra vägar, nybyggnation och underhåll av utemiljön på våra skolor/förskolor, samt utförare av gröna projekt i staden.

Markanläggning innehåller följande tjänster:
Anläggning, reparation, bredband, trafik, underhåll, vinter, linjemålning, projekt och samordning av markarbete. Vår främsta beställare är fastighets- och gatukontoret, stadsfastigheter, men även andra förvaltningar inom Malmö stad, t.ex. förskole- och grundskoleförvaltningen.

Markanläggning erhåller även jourtjänsten "gatujouren" som utför akuta åtgärder utanför ordinarie arbetstid, och dagjour (gäller exempelvis akuta saneringsärende) i Malmö stad.

Service

Enheten har en bred verksamhet och hjälper till med bland annat tjänstebilar, tjänstecyklar, service och reparationer på personbilar och lätta lastbilar. Här hittar du tjänstecyklar, fordonsverkstad, förråd och butik, smedja, åkeri och återbyggdepån.

Transport

Genom åkeriet bedriver vi yrkesmässig trafik åt i huvudsak kunder i Malmö stad där vi erbjuder olika tjänster:

  • Lastbilar med kran och skopa
  • Lastbilar för hämtning/lämning av material
  • Lastbilar med monterad såg för trädfällning
  • Lastbilar för häckklippning
  • Lastväxlare för utsättning/hämtning av flak
  • Lastbil med asfaltsbehållare för potthål och mindre reparationer
  • Lastbil med TMA-skydd (vissa vägar kräver detta skydd och utmärkning vid arbete).
  • Lastbil för halk- och snöbekämpning (ingår i vinterberedskapen)
  • Förmedlingen av maskintjänster och tunga transporter

Kontakta oss

sv