$left
$middle

Stadsfastigheter

Stadsfastigheter bygger, förvaltar och hyr ut Malmö stads fastigheter, främst till stadens egna verksamheter, men också till externa hyresgäster.

Totalt handlar det om ungefär 1,8 miljoner kvadratmeter i byggnader och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta. Från flera hundra år gamla byggnader som exempelvis Hipp, rådhuset och S:t Gertrud, till nybyggen som Malmö Live, Hyllievångsbadet, skolor och äldreboenden. Ett annat uppdrag är att stödja Malmö stads omställning till förnybar energianvändning.

De fem enheterna på stadsfastigheter samarbetar, men har ansvar för olika delar av uppdraget.

Läs mer

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Henrik smithsgatan 13
sv