$left
$middle

Kommuntjänster

Kommuntjänsters uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och effektiva administrativa tjänster till Malmö stads förvaltningar och till Malmöborna. Verksamheten är bred och omfattar många områden. Vi utför tjänster på uppdrag av beställande förvaltningar, och har både kommungemensamma och valbara tjänster.

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Henrik smithsgatan 13
sv