$left
$middle

Förvaltningsledning

Här finns kontaktuppgifter till serviceförvaltningens ledning.

Direktör serviceförvaltningen
Louise Strand
E-post: louise.strand@malmo.se
Telefon: 040-341575, 0723-596018

Avdelningschef kommunteknik
Jerker Johansson
E-post: Jerker.Johansson@malmo.se
Telefon: 040-341952

Avdelningschef kommuntjänster
Marcus Christensson
E-post: marcus.christensson@malmo.se
Telefon: 040-341000, 0730-796733

Tf avdelningschef skolrestauranger
Maria Johansson
E-post: maria.x.johansson@malmo.se
Telefon: 040-346497, 0768-873362

Avdelningschef stadsfastigheter
Helén Nilsson
E-post: helen.nilsson20@malmo.se
Telefon: 040-341985, 0709-606887

Avdelningschef IT och digitalisering
Christian Persson
E-post: christian.persson@malmo.se
Telefon: 040-341543, 0701-499143

Ekonomichef
Cecilia Antonsson
E-post: cecilia.antonsson@malmo.se
Telefon: 040-341863, 0705-389319

HR chef
Sofia Eldh
E-post: sofia.eldh@malmo.se
Telefon: 040-343015, 0720-684738

Kansli- och utvecklingschef
Lena Lundin
E-post: lena.lundin@malmo.se
Telefon: 040-347116, 0768-881571

Kommunikationschef
Amela Hodzic
E-post: amela.hodzic@malmo.se
Telefon: 040-341851, 0701-499153