$left
$middle

Förvaltningsledning

Här finns kontaktuppgifter till serviceförvaltningens ledning.

Direktör serviceförvaltningen
Louise Strand
E-post: louise.strand@malmo.se
Telefon: 040-341575, 0723-596018

Avdelningschef kommunteknik
Johanna Andersson
E-post: johanna.andersson3@malmo.se
Telefon: 0733-878251

Avdelningschef kommuntjänster
Niklas Sommelius
E-post: niklas.sommelius@malmo.se
Telefon: 0704-573989

Avdelningschef skolrestauranger
Maria Johansson
E-post: maria.x.johansson@malmo.se
Telefon: 040-346497, 0768-873362

Avdelningschef stadsfastigheter
Helén Nilsson
E-post: helen.nilsson20@malmo.se
Telefon: 040-341985, 0709-606887

Avdelningschef IT och digitalisering
Marcus Christensson
E-post: marcus.christensson@malmo.se
Telefon: 040-341000, 0730-796733

Ekonomichef
Cecilia Antonsson
E-post: cecilia.antonsson@malmo.se
Telefon: 040-341863, 0705-389319

HR chef
Anna Elofsson
E-post: anna.elofsson@malmo.se
Telefon: 040-342043, 0704-836280

Kansli- och utvecklingschef
Veronica Wallinder
E-post: veronica.wallinder@malmo.se
Telefon: 040-342043, 0768-913976

Kommunikationschef
Amela Hodzic
E-post: amela.hodzic@malmo.se
Telefon: 040-341851, 0701-499153

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Henrik smithsgatan 13
sv