$left
$middle

Servicenämnden

Servicenämnden är serviceförvaltningens politiska ledning och består av 13 förtroendevalda politiker och 13 ersättare.

Servicenämnden ansvarar för service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag, för den operativa samordningen av stadens lokalförsörjningsarbete och för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Servicenämnden underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver.

Förtroendevalda politiker

Ordförande i servicenämnden är Frida Trollmyr (S). 1:e vice ordförande är Anna Ljunggren (MP) och 2:e vice ordförande är Haqvin Svensson (M).

Sammanträdesdagar

Servicenämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Läs mer

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Henrik smithsgatan 13
sv