$left
$middle

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen

Kommunikations- och digitaliseringsavdelningen består av medarbetare med kompetens inom digitalisering, kommunikation, GIS, IT-frågor samt kontaktcentersamordnare.

Annika Abrahamson är avdelningschef.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten samordnar och stöttar chefer och medarbetare i It-, digitaliserings- och GIS-relaterade frågor så som it-support, systemförvaltning och geografiska informationssystem.

Kommunikation

Kommunikatörerna på förvaltningen samordnar och utvecklar förvaltningens strategiska och operativa informations- och kommunikationsarbete. Kommunikatörerna ger stöd till chefer, projektledare och övriga medarbetare i deras kommunikation både internt och externt. Här ingår också två medarbetare vars uppdrag är att samordna förvaltningens samarbete med Kontaktcenter.

Kontaktinformation

Fastighets- och gatukontoret

E-post:
fgk@malmo.se
sv