$left
$middle

Förvaltningens organisation

Fastighets- och gatukontoret består av flera olika avdelningar som tillsammans bidrar till en stad i ständig rörelse och utveckling.

Innehåll

sv