Stadsutvecklingsavdelningen

Stadsutvecklingsavdelningen planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

Avdelningschef

Avdelningschef är Tobias Nilsson.

Enheter