$left
$middle

Stadsutvecklingsavdelningen

Stadsutvecklingsavdelningen planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.

Avdelningschef

Tillförordnad avdelningschef är Anna Modig.

Enheter