Avdelningen för offentlig miljö

Utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens rum.

Avdelningschef

Avdelningschef är Peter Nilsson.

Enheter