$left
$middle

Avdelningen för offentlig miljö

Utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens rum.

Avdelningschef

Andy Roberts är avdelnignschef.

Enheter

sv