$left
$middle

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark. På uppdrag anskaffar vi och förvaltar sociala boenden.

Avdelningschef

Avdelningschef är Sara von Liewen.

Enheter