$left
$middle

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna/anpassad gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning/komvux som anpassad utbildning.

Innehåll

sv