$left
$middle

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna.