$left
$middle

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för de kommunala gymnasieskolorna/gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning/komvux som särskild utbildning.

Innehåll

sv