$left
$middle

edico

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens personaltidning

Edico är en tidning för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad.

Senaste numren 2023

Edico 2022

Edico 2021

Mer läsning

sv