$left
$middle

Förvaltningens organisation

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är organiserad i sex avdelningar och två utbildningsområden.

Förvaltningsdirektör

Anneli Schwartz
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

Utbildningsområden

sv