$left
$middle

Förvaltningsledning

Här hittar du kontaktuppgifter till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förvaltningsledning.

Anneli Schwartz

Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör
E-post: anneli.schwartz@malmo.se

Emma Sandberg

Ekonomichef
Tel: 0733-43 91 06
E-post: emma.sandberg@malmo.se

Hanna Boulter

HR-chef
Tel: 0737-23 08 58
E-post: Hanna.boulter@malmo.se

Jenny Reiman Ehle

Avdelningschef, kommunikation, medborgarkontakt och antagning
Tel: 0729-81 11 72
E-post: jenny.reimanehle@malmo.se

Agneta Fredin

Avdelningschef, elevhälsa och samordning
Tel: 0732-01 54 99
E-post: agnetha.fredin@malmo.se

Jonas Svensson

Utbildningschef – vuxenutbildning
Tel: 0733-05 87 46
E-post: jonas.svensson9@malmo.se

Lisbeth Gyllander Torkildsen

Avdelningschef, kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Tel: 0703-91 11 46
E-post: lisbeth.gyllandertorkildsen@malmo.se

Niklas Anderberg

Utbildningschef – gymnasieutbildning
Tel: 0723-88 82 50
E-post: niklas.anderberg@malmo.se

sv