$left
$middle

Våra verksamheter

Våra verksamheter är placerade runt om i Malmö i form av gymnasieskolor, utbildningsanordnare för kommunal vuxenutbildning och olika centrala stödfunktioner.

Utbildningskontoret

Förvaltningens centrala stöd- och stabfunktioner finns samlade på utbildningskontoret, Pilgatan 3.

Kontaktinformation

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
Besöksadress:
Pilgatan 3
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv