Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ungdomsråd

Ungdomsrådet ger ungdomar i Malmös kommunala gymnasieskolor möjlighet att delta i demokratiska processer samt mötas i dialog och påverka i frågor som berör dem.

Vilka är vi och vad vill vi?

Ungdomsrådet består av olika elever från varje kommunal gymnasieskola i Malmö.

Tillsammans diskuterar vi frågor om utbildning och framtid, men också vad nämndens förtroendevalda bör tänka på inför viktiga beslut som berör oss unga.

Våra möten

Ungdomsrådet träffas fyra till fem gånger per termin. Vid vissa tillfällen bjuds vi in till de förtroendevaldas möten för att diskutera aktuella frågor.

Vid vårt senaste möte i maj diskuterade vi bland annat:

  1. Skolverkets förslag till hantering och genomförande av digitala nationella prov
  2. Förvaltningens rapport om tillgänglighet och trygghet i skolorna
  3. Stödinsatser till elever

Vill du veta mer, ge förslag på vad vi ska ta upp eller vill du själv bli representant?

Kontakta gärna ungdomsrådet om du vill ha mer information om vad vi gör. Du kan också ge förslag på vad vi kan ta upp på våra möten.

Tycker du att det skulle vara intressant att representera din skola och vara delaktig i arbetet med ungdomsrådet? Kontakta oss och anmäl ditt intresse.

Ta del av våra mötesprotokoll

Här hittar du protokoll från ungdomsrådets möten.

Kontaktinformation och länkar

sv