$left
$middle

Revisorskollegiet

Revisorskollegiet är den politiska ledningen för stadsrevisionen och består av 13 förtroendevalda revisorer.

Revisorskollegiets ordförande är Kent Andersson och vice ordförande är Åke Christiansson.

Revisorskollegiets uppdrag och beslut som nämnd

Revisorskollegiet är inte en nämnd, men när det gäller frågor som inte är direkt kopplade till granskningen fungerar revisorskollegiet på motsvarande sätt. Det gäller till exempel personalärenden, budget och redovisning eller deltagande i nätverk och utbildning.

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda revisorerna i förtroendemannaregistret. Där ser du även vilka lekmannarevisorer som är utsedda i respektive bolag.

Styrgrupper

Revisorerna arbetar i fyra så kallade styrgrupper. Deras uppgift är att under året följa verksamheten inom berörda nämnder/styrelser. Respektive styrgrupp bevakar och bereder den årliga granskningen samt beslutar om projektplaner och följer vissa fördjupade projekt inför behandlingen i revisorskollegiet.

Du hittar information om årets granskning i den aktuella revisionsplanen. Där finns också information om vilka ledamöter som ingår i respektive styrgrupp.

Kontakta oss

sv