Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstepersoner under ledning av revisionsdirektören.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också revisorskollegiets styrgrupper i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör
040 - 34 19 59, 0709 - 34 19 59, ann-mari.ek@malmo.se

Senast ändrad: