Revisionskontoret

På revisionskontoret arbetar elva tjänstepersoner under ledning av revisionsdirektören.

Revisionskontoret arbetar efter en revisionsplan som fastställs av revisorskollegiet varje år.

Yrkesrevisorerna arbetar med inriktning på specifika nämnder/styrelser samt ansvarar därutöver för kommunövergripande eller nämndsspecifika granskningsprojekt. De biträder också revisorskollegiets styrgrupper i deras arbete. Utöver egna granskningar anlitas även konsulter för olika granskningsinsatser.

Ann-Mari Ek
Revisionsdirektör
040 - 34 19 59, 0709 - 34 19 59, ann-mari.ek@malmo.se

Christin Menander
Administrativ sekreterare/Nämndsekreterare
040 - 34 19 55, 0709 - 34 19 55, christin.menander@malmo.se

Hanna Elisson
Administrativ assistent
076 - 606 41 69, hanna.elisson@malmo.se

Sofia Fredriksson
Vik. administrativ assistent från 2021-08-19

Martin Andersson
Certifierad kommunal revisor
040 - 34 19 70, 0729 - 83 76 10, martin.andersson4@malmo.se

Jonatan Berg
Revisor
040 - 34 38 75, 0709 - 70 84 20, jonatan.berg@malmo.se

Lina Burström Bennehult
Revisor
040 - 34 11 17, 073 - 301 28 84, lina.burstrombennehult@malmo.se

Fredrik Edler
Certifierad kommunal revisor
040 - 34 19 25, 0709 - 71 61 32, fredrik.edler1@malmo.se

Linda Gustavsson
Revisor
040 - 34 11 13, 073 - 416 11 57, linda.gustavsson2@malmo.se

Helena Hafstrand
Revisor
040 - 34 34 60, 0734 - 14 90 38, helena.hafstrand@malmo.se

Richard Magnusson
Certifierad kommunal revisor
040 - 34 19 14, 0729 - 63 65 85, richard.magnusson@malmo.se

Erik Mogård
Revisor
040 - 34 19 28, 0729 - 63 55 27, erik.mogard@malmo.se

Katarina Persson
Revisor
0738-557091, katarina.persson3@malmo.se

Senast ändrad: